020 3055 800

Spataderen de behandeling

Wat zijn spataderen?
Spataderen zijn kronkelende bloedvaten die vaak door de huid zichtbaar zijn. Het kunnen hele kleine bloedvaatjes zijn of grotere uitgezette vaten die als strengen zichtbaar zijn. Wel 25% van de bevolking heeft last van spataderen.

Wat zijn de verschijnselen?
Spataderen geven niet altijd klachten. Sommige mensen hebben last van jeuk, een zwaar, vermoeid gevoel of pijn in de benen. Oppervlakkige spataderen zijn goed te zien. Bij spataderen kunnen ook huidafwijkingen ontstaan. Als de terugstroom van bloed vanuit uw benen naar uw hart vermindert, kunnen uw benen uitzetten. Vooral na lang zitten of staan kunnen uw onderbenen dan wat gezwollen zijn. Door de stuwing kan eczeem ontstaan en andere huidafwijkingen. In het ergste geval ontstaat een open been. Soms kan in de spatader een ontsteking ontstaan, er ontstaat dan een rode, gezwollen, pijnlijke, harde streng in het verloop van de spatader.

De behandeling van spataderen
De behandeling bestaat uit het verwijderen of dicht maken van de uitgezette aders. Is er sprake van een neerwaarts terugstromen van het bloed door de stamaders omdat de kleppen niet goed meer functioneren, dan is het afsluiten of verwijderen van de stamader noodzakelijk. Om de behandelstrategie te bepalen wordt meestal tevoren een uitgebreid echo-onderzoek (duplex) gedaan om de bloedvaten in beeld te brengen en de terugstroom te meten. Spataderen worden tegenwoordig steeds vaker behandeld met endoveneuze technieken: technieken die van binnenuit de ader behandelen. Onze artsen geven de voorkeur aan endoveneuze technieken (laser, VNUS of Clarivein) bij de behandeling van spataderen. Voordelen zijn: geen littekens, minder pijn en bloeduitstortingen en patiënten kunnen snel weer aan het werk. Soms is echter een klassieke crossectomie of stripprocedure noodzakelijk. Deze behandelingen worden uitgevoerd door een van onze vaatchirurgen.

Uw klachten verminderen
Spataderen zijn niet te voorkomen. Klachten kunnen worden verminderd door meer beweging, kuitspieroefeningen en het vermijden van lang zitten en staan. Er zijn geen medicijnen die spataderen en klachten daarvan kunnen tegengaan. Het dragen van steunkousen kan effectief zijn om de klachten te verminderen maar voorkomt niet het ontstaan en het uitbreiden van spataderen.