Bel: 020 – 3055 847

Menu

Privacy policy

Esthetisch Centrum Jan van Goyen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy, ook als u onze website bezoekt.

Esthetisch Centrum Jan van Goyen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De persoonlijke gegevens die u via de website van EC JvG invult worden uitsluitend gebruikt om feedback en klachten af te handelen of om aanmeldingen voor diensten, evenementen of bijeenkomsten te registreren. Dit gaat dan om namen, adressen, geboortedatum, patiëntnummers, inhoudelijke klachten en andere gevraagde gegevens.

Uw gegevens worden niet voor andere dan de hierboven omschreven beschreven doeleinden gebruikt en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of u daarvoor uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming heeft gegeven.

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met medische gegevens van patiënten, hoe wij de vertrouwelijkheid van deze gegevens waarborgen en welke rechten u als patiënt heeft ten aanzien van deze gegevens verwijzen wij u naar de privacyverklaring patiëntgegevens.

Met de komst van de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 zijn privacy rechten uitgebreid.

Beeld & geluidopnames 
Om de privacy van de patiënten en medewerkers te kunnen waarborgen is voor het maken van opnamen in en rondom het gebouw van Esthetisch Centrum Jan van Goyen van tevoren toestemming en begeleiding nodig van de coördinator marketing & communicatie. Onder opnamen worden alle vormen van geluid- en/of beeldregistratie verstaan.

Contact
Toestemming of andere vragen? U kunt contact opnemen met de coördinator marketing & communicatie, 020 – 305 58 03 of via marketing@jvg.nl.

Zoek & Vind

esthetisch centrum jan van goyen amsterdam