Home | Plastic surgery | Nipple correction

Nipple correction

Very large areolas or inverted nipples can be experienced as very unpleasant or uncomfortable. This problem can often be taken care of with a relatively minor surgical procedure. The nipple consists in fact of 2 parts: the nipple and the areola. The nipple is the protruding part and the areola is the dark-coloured area around the nipple. During the consultation, the plastic surgeon will determine which part of the nipple needs correction.

 • Treatment plan based on your complaints
 • Our plastic surgeons are affiliated with the Dutch Societies for plastic surgery (NVPC and NVEPC)
 • Both male and female surgeons

Plastic surgeons

During the first consultation, you and the attending plastic surgeon will discuss the nipple correction. Our surgeons specialise in performing nipple corrective procedures and we will guide you through the preparation, the treatment itself, and the aftercare.

Prices

Correction (inverted) nipple(s)
One nipple from € 800
Both nipples from €1.200,-

The different types of procedures

Inverted nipples

There are different forms of inverted nipples. A nipple can be misshapen from birth and grow inwards during puberty. Sometimes we need to disconnect the milk ducts that lead to the nipple in order to correct this. This means that you will not be able to breastfeed after the surgery. A normal shaped nipple can also grow inwards. The nipple can be retracted and permanently supported by a temporary loop or piercing. After this procedure, you will still be able to breastfeed as the milk ducts remain intact.

Oversized nipples

Nipples that protrude too much or are too long can be hereditary or it can be the result of breastfeeding. This can be adjusted by removing part of the nipple. The procedure can be done under a local anaesthesia.

Areola reduction

There are several ways to reduce the size of an enlarged areola. The breast gland and milk ducts will usually stay intact, meaning that you will still be able to breastfeed after the surgery. A correction of an enlarged areola can be done by the removal of a part of the pigmented skin around the nipple or around the areola. An areola reduction is often carried out in combination with a breast lift or breast reduction. The procedure is performed under general anaesthesia.

After the procedure

You can experience some pain after the surgery for which you can take some pain relief medication, preferably paracetamol. We advise against aspirin as this increases the chance of bleeding. You can resume your daily activities after 24 to 48 hours.

Risks and complications

There may be some bruising, which usually includes swelling. Another complication that may occur is an infection which shows itself by pain, swelling, redness, and pus coming from the wound, or by bleeding. The procedure may leave some visible scars, permanent pigmentation, changes in sensitivity, or asymmetric nipples. A second procedure may be required when the nipple inversion comes back or the asymmetry is very noticeable. Women can sometimes still breastfeed after the surgery, while it may have become impossible for others. Please contact us immediately If you experience sudden problems.

Make an appointment


For more information about the possibilities of a nipple correction with Aesthetic Centre Jan van Goyen or to make an appointment, please contact us via telephone number 020 – 3055 847 or send an e-mail to ec@jvg.nl. You can reach us during office hours between 08:30 – 16:30 hours. 

Aesthetic Centre Jan van Goyen
Concertgebouwplein 11
1071 LL Amsterdam
Tel: 020 305 5847
ec@jvg.nl

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Coronamaatregelen Esthetisch Centrum Amsterdam

Update 14-12
Wij krijgen veel telefoontjes van patiënten omtrent hun afspraak bij Esthetisch Centrum Jan van Goyen. Vooralsnog geldt dat alle afspraken doorgaan en wij onze zorg kunnen continueren. Uiteraard volgen wij hierin alle maatregelen en staat de veiligheid van onze patiënten en medewerkers voorop. Wij hebben daarom ter plaatse diverse maatregelen genomen om de zorg zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Wij willen u vragen om onderstaande maatregelen in acht te nemen.

Wij verzoeken u om uw afspraak te verzetten indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

 1. Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
 2. Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
 3. Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Let op: als u een van bovenstaande klachten heeft kan de afspraak niet doorgaan. Wij verzoeken u vriendelijk om het pand niet te betreden. U dient zelf contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak.

Welke maatregelen zijn er genomen?

 1. Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
 2. Wanneer u koorts of klachten heeft zoals hoesten, kortademigheid of een verkoudheid, mag u het pand niet betreden.
 3. We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
 4. Het uitgangspunt is dat mensen alleen naar hun afspraak komen. Uw begeleider kan buiten de kliniek wachten. Indien u echt begeleiding binnen het pand nodig heeft, bent u verplicht om dit vooraf aan uw afspraak te melden.
 5. Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
 6. Het dragen van een neus- en mondkapje is verplicht voor alle bezoekers in onze panden. Mensen die dit niet doen, worden hierop aangesproken door onze medewerkers en krijgen alsnog een mondkapje aangeboden. Indien ze dit weigeren mogen medewerkers toegang tot het gebouw ontzeggen.
 7. Er geldt een “geen hand schudden beleid” in de kliniek
 8. U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here.