Home | About us | Collaboration

Collaboration

We have been collaborating closely with Medical Centre Jan van Goyen for many years. Most of our surgical aesthetic procedures are performed in this centre, located at the Jan van Goyenkade. This is also where preoperative examinations take place.

Medical Centre Jan van Goyen

Medical Centre Jan van Goyen is a clinic for various specialist areas and provides high-quality care without long waiting lists. The majority of the treatments are reimbursed by the health insurers. Thanks to its unique location, the centre is renowned in Amsterdam; thousands of patients find their way to the beautiful buildings in the Oud-Zuid area every year.

OLVG

MC Jan van Goyen has an intensive collaboration with the OLVG hospital in Amsterdam for several support activities. Many medical specialists of the OLVG also work at the medical centre.
As established in the Articles of Association of Medical Centre Jan van Goyen, the OLVG is entitled to appoint and discharge the majority of the members of the Supervisory Board of MC Jan van Goyen. This gives the OLVG the controlling interest in MC Jan van Goyen.

VUmc

We have a strategic collaborative relationship with the plastic surgery department of the VUmc Amsterdam. Various treatments given by the VUmc are performed at MC Jan van Goyen when they concern disorders that require general plastic surgery or gender surgery.

Koninginne Apotheek and Jan van Goyen

Both Medical and Aesthetic Centre Jan van Goyen collaborate with the Koninginne Apotheek (Pharmacy) at Koninginneweg 137. Patients can go to this pharmacy to collect the medication for which they were given a prescription – also If you are registered with another pharmacy.

Coronamaatregelen Esthetisch Centrum Amsterdam

Update 14-12
Wij krijgen veel telefoontjes van patiënten omtrent hun afspraak bij Esthetisch Centrum Jan van Goyen. Vooralsnog geldt dat alle afspraken doorgaan en wij onze zorg kunnen continueren. Uiteraard volgen wij hierin alle maatregelen en staat de veiligheid van onze patiënten en medewerkers voorop. Wij hebben daarom ter plaatse diverse maatregelen genomen om de zorg zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Wij willen u vragen om onderstaande maatregelen in acht te nemen.

Wij verzoeken u om uw afspraak te verzetten indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

 1. Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
 2. Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
 3. Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Let op: als u een van bovenstaande klachten heeft kan de afspraak niet doorgaan. Wij verzoeken u vriendelijk om het pand niet te betreden. U dient zelf contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak.

Welke maatregelen zijn er genomen?

 1. Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
 2. Wanneer u koorts of klachten heeft zoals hoesten, kortademigheid of een verkoudheid, mag u het pand niet betreden.
 3. We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
 4. Het uitgangspunt is dat mensen alleen naar hun afspraak komen. Uw begeleider kan buiten de kliniek wachten. Indien u echt begeleiding binnen het pand nodig heeft, bent u verplicht om dit vooraf aan uw afspraak te melden.
 5. Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
 6. Het dragen van een neus- en mondkapje is verplicht voor alle bezoekers in onze panden. Mensen die dit niet doen, worden hierop aangesproken door onze medewerkers en krijgen alsnog een mondkapje aangeboden. Indien ze dit weigeren mogen medewerkers toegang tot het gebouw ontzeggen.
 7. Er geldt een “geen hand schudden beleid” in de kliniek
 8. U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here.