Home | About us | House rules and code of conduct

House rules and code of conduct

Aesthetic Centre Jan van Goyen will do its utmost to provide you with excellent care and services. This also means that we set great store by mutual respect. For your and our own safety, we observe certain house rules and a code of conduct which is based on: disrespectful behaviour = unacceptable behaviour.

Should you behave in an unacceptable manner, we can give you a yellow or red card. The yellow card is an official warning and the red card means that you will be denied access to our centre. In addition, unwanted or unacceptable behaviour may lead to criminal or civil legal procedures. Criminal or civil offences will be reported to the police. We retain the right to charge you with any costs resulting from theft or vandalism.

Our house rules

Identification requirements
Patients and visitors must be able to show a means of identification. This is a statutory obligation which is also necessary with regard to the patient’s (correct) medical procedure.

Data provision
To register patients quickly and correctly, all patients need to give their health insurance card and/or identification document, as well as their address and contact details to the reception desk staff as and when requested.

Respect
At Aesthetic Centre Jan van Goyen, we treat each other with the utmost respect.

Information
Patients receive information about the course of their treatments and possible waiting times.

Visiting hours
Visitors need to observe the visiting hours and the number of visitors allowed on the recovery ward.

Mutual consideration
Visitors need to consider the patients that come to us for treatments.

Insulting behaviour
Hurtful, discriminating, insulting, or sexist comments are unacceptable at all times.

Unacceptable behaviour
Staff members will alert the emergency response officer(s) when someone displays threatening behaviour or uses physical violence.

Dangerous objects
When we notice that someone carries a weapon and/or any other dangerous object, this will be seized.

Theft and vandalism
Theft or vandalism of properties belonging to patients, visitors, attendants, the centre, or its staff will be reported to the police at all times.

Alcohol and drugs
Attendants or visitors who are under the influence of alcohol or drugs will be denied access to the centre.

Compliance with agreements
We will maintain the house rules at all times and under all circumstances. When visitors and/or patients do not comply with these rules and agreements, we will first issue a warning. In extreme cases, someone may be officially denied access to our medical centre.

Registration
Any official warning or denied access will be recorded in the patient’s medical file. In addition, we register the violation of our house rules in our central incident report system.

Maintaining a safe environment
If you notice a violation of the house rules, please do not hesitate to report this to one of our staff members, as a pleasant and safe environment is created collectively.

More information
Please contact our Director for more information about our house rules.

Coronamaatregelen Esthetisch Centrum Amsterdam

Update 14-12
Wij krijgen veel telefoontjes van patiënten omtrent hun afspraak bij Esthetisch Centrum Jan van Goyen. Vooralsnog geldt dat alle afspraken doorgaan en wij onze zorg kunnen continueren. Uiteraard volgen wij hierin alle maatregelen en staat de veiligheid van onze patiënten en medewerkers voorop. Wij hebben daarom ter plaatse diverse maatregelen genomen om de zorg zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Wij willen u vragen om onderstaande maatregelen in acht te nemen.

Wij verzoeken u om uw afspraak te verzetten indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

 1. Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
 2. Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
 3. Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Let op: als u een van bovenstaande klachten heeft kan de afspraak niet doorgaan. Wij verzoeken u vriendelijk om het pand niet te betreden. U dient zelf contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak.

Welke maatregelen zijn er genomen?

 1. Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
 2. Wanneer u koorts of klachten heeft zoals hoesten, kortademigheid of een verkoudheid, mag u het pand niet betreden.
 3. We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
 4. Het uitgangspunt is dat mensen alleen naar hun afspraak komen. Uw begeleider kan buiten de kliniek wachten. Indien u echt begeleiding binnen het pand nodig heeft, bent u verplicht om dit vooraf aan uw afspraak te melden.
 5. Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
 6. Het dragen van een neus- en mondkapje is verplicht voor alle bezoekers in onze panden. Mensen die dit niet doen, worden hierop aangesproken door onze medewerkers en krijgen alsnog een mondkapje aangeboden. Indien ze dit weigeren mogen medewerkers toegang tot het gebouw ontzeggen.
 7. Er geldt een “geen hand schudden beleid” in de kliniek
 8. U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here.