Bel: 020 – 3055 847

Menu

Over ons

Of bel ons voor een afspraak 020 305 5847

wachtkamer bij Esthetisch Centrum Jan van Goyen

Huis- en gedragsregels

In Esthetisch Centrum Jan van Goyen willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn. Dat betekent dat wij respectvol met elkaar omgaan van zeer groot belang vinden. Voor uw en onze veiligheid hanteren wij gedragsregels waarbij geldt: niet respectvol gedrag = ongewenst gedrag.

Bij ongewenst gedrag kunnen wij u een gele of rode kaart uitreiken. De gele kaart staat voor een officiële waarschuwing en bij de rode kaart wordt u de toegang tot ons centrum ontzegd. Daarnaast kan ongewenst gedrag leiden tot een strafrechtelijke- en/of civielrechtelijke procedure. Indien een strafrechtelijke en/of civielrechtelijke overtreding aan de orde is doen wij aangifte bij de politie. Wij zullen de kosten van diefstal en vandalisme op u verhalen.

Onze huisregels

Identificatieplicht
Patiënten en bezoekers dienen zich te kunnen legitimeren. Dit is een wettelijke verplichting en tevens noodzakelijk met het oog op de (juiste) medische behandeling van de patiënt.

Gegevensverstrekking
Om patiënten snel en correct te kunnen aanmelden dienen patiënten hun zorgpas en/of identificatiebewijs, evenals adres- en contactgegevens op te geven aan het baliepersoneel indien hiernaar wordt gevraagd.

Respect
In Esthetisch Centrum Jan van Goyen gaat iedereen met respect met elkaar om.

Informatie
Patiënten ontvangen informatie over het verloop van de behandeling en de eventuele wachttijden.

Rekening houden met elkaar
Bezoekers houden rekening met patiënten die hier voor behandeling komen.

Belediging
Niemand maakt kwetsende, discriminerende, beledigende of seksueel getinte opmerkingen.

Ongewenst gedrag
Medewerkers schakelen de bedrijfshulpverlening in als iemand bedreigingen uit of lichamelijk geweld gebruikt.

Gevaarlijke voorwerpen
Als we merken dat iemand wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen in bezit heeft, worden deze in beslag genomen.

Diefstal en vernieling
Bij diefstal of vernieling van eigendommen van patiënten, bezoekers, begeleiders, het centrum of haar medewerkers schakelen wij altijd de politie in.

Rookvrij
Medisch en Esthetisch Centrum Jan van Goyen zijn rookvrij. Dit betekent dat bezoekers, medewerkers en leveranciers niet mogen roken in de directe omgeving van het perceel. Roken is toegestaan buiten een straal van 100 meter.

Alcohol en drugs
Begeleiders of bezoekers die onder invloed zijn van alcohol of drugs weigeren wij de toegang.

Naleving afspraken
Wij doen er alles aan om de huisregels te handhaven. Als de afspraken niet worden nageleefd door bezoekers en/of patiënten dan volgt eerst een waarschuwing. In het uiterste geval krijgt iemand een officiële ontzegging van de toegang tot ons medisch centrum.

Registratie
Een officiële waarschuwing of de ontzegging van de toegang leggen we vast in het medisch dossier. Daarnaast registreren wij overtredingen van onze huisregels in ons centrale incidentmeldingssysteem.

Samen
Indien u een overtreding van de huisregels opmerkt, schroomt u dan niet om die bij één van onze medewerkers te melden. Een prettige omgeving maken we immers samen.

Video en geluidopnames
Wilt u in Esthetisch Centrum Jan van Goyen filmen, fotograferen of geluidsopnames maken? Houd dan rekening met de privacy van anderen. U moet altijd vooraf toestemming vragen aan de personen die u fotografeert, filmt of opneemt.
Vertel er ook bij wat u wilt doen met de foto, film of geluidsopname. Externe publicatie is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van onze afdeling Communicatie. Als iemand toestemming weigert of als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto’s of opnames van die persoon maken.

Meer informatie
Voor nadere inlichtingen over de huisregels kunt u zich wenden tot de directeur.

Zoek & Vind

esthetisch centrum jan van goyen amsterdam