Home | Over ons | Huis- en gedragsregels

Huis- en gedragsregels

In Esthetisch Centrum Jan van Goyen willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn. Dat betekent dat wij respectvol met elkaar omgaan van zeer groot belang vinden. Voor uw en onze veiligheid hanteren wij gedragsregels waarbij geldt: niet respectvol gedrag = ongewenst gedrag.

Bij ongewenst gedrag kunnen wij u een gele of rode kaart uitreiken. De gele kaart staat voor een officiële waarschuwing en bij de rode kaart wordt u de toegang tot ons centrum ontzegd. Daarnaast kan ongewenst gedrag leiden tot een strafrechtelijke- en/of civielrechtelijke procedure. Indien een strafrechtelijke en/of civielrechtelijke overtreding aan de orde is doen wij aangifte bij de politie. Wij zullen de kosten van diefstal en vandalisme op u verhalen.

Onze huisregels

Identificatieplicht
Patiënten en bezoekers dienen zich te kunnen legitimeren. Dit is een wettelijke verplichting en tevens noodzakelijk met het oog op de (juiste) medische behandeling van de patiënt.

Gegevensverstrekking
Om patiënten snel en correct te kunnen aanmelden dienen patiënten hun zorgpas en/of identificatiebewijs, evenals adres- en contactgegevens op te geven aan het baliepersoneel indien hiernaar wordt gevraagd.

Respect
In Esthetisch Centrum Jan van Goyen gaat iedereen met respect met elkaar om.

Informatie
Patiënten ontvangen informatie over het verloop van de behandeling en de eventuele wachttijden.

Bezoekuur
Bezoekers houden zich aan de bezoektijden en het aantal toegestane bezoekers van de verkoeverafdeling waar een patiënt ligt.

Rekening houden met elkaar
Bezoekers houden rekening met patiënten die hier voor behandeling komen.

Belediging
Niemand maakt kwetsende, discriminerende, beledigende of seksueel getinte opmerkingen.

Ongewenst gedrag
Medewerkers schakelen de bedrijfshulpverlening in als iemand bedreigingen uit of lichamelijk geweld gebruikt.

Gevaarlijke voorwerpen
Als we merken dat iemand wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen in bezit heeft, worden deze in beslag genomen.

Diefstal en vernieling
Bij diefstal of vernieling van eigendommen van patiënten, bezoekers, begeleiders, het centrum of haar medewerkers schakelen wij altijd de politie in.

Rookvrij
Medisch en Esthetisch Centrum Jan van Goyen zijn rookvrij. Dit betekent dat bezoekers, medewerkers en leveranciers niet mogen roken in de directe omgeving van het perceel. Roken is toegestaan buiten een straal van 100 meter.

Alcohol en drugs
Begeleiders of bezoekers die onder invloed zijn van alcohol of drugs weigeren wij de toegang.

Naleving afspraken
Wij doen er alles aan om de huisregels te handhaven. Als de afspraken niet worden nageleefd door bezoekers en/of patiënten dan volgt eerst een waarschuwing. In het uiterste geval krijgt iemand een officiële ontzegging van de toegang tot ons medisch centrum.

Registratie
Een officiële waarschuwing of de ontzegging van de toegang leggen we vast in het medisch dossier. Daarnaast registreren wij overtredingen van onze huisregels in ons centrale incidentmeldingssysteem.

Samen
Indien u een overtreding van de huisregels opmerkt, schroomt u dan niet om die bij één van onze medewerkers te melden. Een prettige omgeving maken we immers samen.

Video en geluidopnames
Wilt u in Esthetisch Centrum Jan van Goyen filmen, fotograferen of geluidsopnames maken? Houd dan rekening met de privacy van anderen. U moet altijd vooraf toestemming vragen aan de personen die u fotografeert, filmt of opneemt.
Vertel er ook bij wat u wilt doen met de foto, film of geluidsopname. Externe publicatie is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van onze afdeling Communicatie. Als iemand toestemming weigert of als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto’s of opnames van die persoon maken.

Meer informatie
Voor nadere inlichtingen over de huisregels kunt u zich wenden tot de directeur.

Opstarten spreekuren Esthetisch Centrum Amsterdam

De gezondheid van onze patiënten en medewerkers staat bij Esthetisch Centrum Jan van Goyen voorop. Daarom volgen we het advies van RIVM over COVID-19 en passen we onze werkwijze hierop aan.

Wij verzoeken u om uw afspraak te verzetten indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

  • Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
  • Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
  • Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Let op: als u een van bovenstaande klachten heeft kan de afspraak niet doorgaan. Wij verzoeken u vriendelijk om het pand niet te betreden. U dient zelf contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak.

Welke maatregelen zijn er genomen?

  • Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
  • Wanneer u koorts of klachten heeft zoals hoesten, kortademigheid of een verkoudheid, mag u het pand niet betreden.
  • We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
  • U komt in principe alleen, uw begeleider kan buiten de kliniek wachten. Indien u echt begeleiding binnen het pand nodig heeft, gaat de begeleider niet mee de spreekkamer in.
  • Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
  • Er geldt een “geen hand schudden beleid” in de kliniek
  • U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here.