Home | Over ons | Nieuws | Borstonderzoek bij borstprothesen

Borstonderzoek bij borstprothesen

borstonderzoek borstprothesen
Oktober is de maand waarin wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor borstkanker. Borstkanker is een vorm van kanker die veel voorkomt bij vrouwen. Daarom is borstonderzoek zo belangrijk. Een veelgestelde vraag aan onze plastisch chirurgen luidt: “is borstonderzoek mogelijk als je borstprothesen hebt?

Dit is een zeer terechte vraag en wij gaan er graag wat uitgebreider op in.

Borstonderzoek bij borstprothesen
Na een borstoperatie blijft het erg belangrijk om regelmatig je borsten te controleren. Dit zelfonderzoek is zeker mogelijk als je prothesen hebt. Daarnaast moet je regelmatig een borstonderzoek laten uitvoeren door een professional.

Bevolkingsonderzoek
Aan vrouwen van 50 tot 75 jaar wordt eens in de 2 jaar een mammografie aangeboden tijdens het bevolkingsonderzoek. Ook als je borstprothesen hebt, kun je een screeningsmammografie laten nemen. Voor dit onderzoek is het belangrijk om de radioloog / specialist te laten weten dat je borstprothesen hebt. Bespreek indien mogelijk ook het type prothesen. Door de prothesen kan het zijn dat het borstklierweefsel tijdens de mammografie niet goed zichtbaar is. De specialist kan dan een Eklundopname maken. De prothese wordt tijdens dit onderzoek tegen de borstwand teruggeduwd waardoor het voorste deel van de borst beter zichtbaar wordt op de mammografie. Dit aanvullende onderzoek is bij het Bevolkingsonderzoek inbegrepen.

Andere mogelijkheden voor borstonderzoek
Indien de uitslag na het Bevolkingsonderzoek niet duidelijk is of wanneer er afwijkingen in het weefsel zichtbaar zijn, is de volgende stap een MRI-scan of echoscopie. Bij deze onderzoeken is er geen stralingsbelasting. Naast de borsten worden vaak ook de omliggende klieren onderzocht. De plastisch chirurg kan u in principe doorverwijzen voor een MRI-scan. Het kan echter wel zijn dat er kosten aan verbonden zijn. Check dit altijd bij de zorgverzekeraar.

Blijf je borsten controleren!
Borstonderzoek is van groot belang voor alle vrouwen. Of je nu wel of geen borstprothesen hebt. Vrouwen met borstprothesen moeten extra alert zijn op de volgende verschijnselen:

-Pijnlijke borsten
-Een branderig gevoel
-Verandering van vorm
-Knobbels in de borst
-Ongewone zwelling
-Verandering aan de tepel
-Verkleuring van de huid

Maak bij een van deze klachten altijd een afspraak bij een specialist.

Meer nieuws

Coronamaatregelen Esthetisch Centrum Amsterdam

De gezondheid van onze patiënten en medewerkers staat bij Esthetisch Centrum Jan van Goyen voorop. Daarom volgen we het advies van RIVM over COVID-19 en passen we onze werkwijze hierop aan.

Wij verzoeken u om uw afspraak te verzetten indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

 1. Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
 2. Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
 3. Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Let op: als u een van bovenstaande klachten heeft kan de afspraak niet doorgaan. Wij verzoeken u vriendelijk om het pand niet te betreden. U dient zelf contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak.

Welke maatregelen zijn er genomen?

 1. Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
 2. Wanneer u koorts of klachten heeft zoals hoesten, kortademigheid of een verkoudheid, mag u het pand niet betreden.
 3. We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
 4. Het uitgangspunt is dat mensen alleen naar hun afspraak komen. Uw begeleider kan buiten de kliniek wachten. Indien u echt begeleiding binnen het pand nodig heeft, bent u verplicht om dit vooraf aan uw afspraak te melden.
 5. Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
 6. Het dragen van een neus- en mondkapje is verplicht voor alle bezoekers in onze panden. Mensen die dit niet doen, worden hierop aangesproken door onze medewerkers en krijgen alsnog een mondkapje aangeboden. Indien ze dit weigeren mogen medewerkers toegang tot het gebouw ontzeggen.
 7. Er geldt een “geen hand schudden beleid” in de kliniek
 8. U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here.