Home | Over ons | Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit en veiligheid binnen Esthetisch Centrum Jan van Goyen

Kwaliteit en veiligheid zijn erg belangrijk voor Esthetisch Centrum Jan van Goyen. Wij zetten ons dagelijks in om hoogwaardige en persoonlijke zorg voor u te kunnen realiseren. Sinds 1 december 2019 is Jan van Goyen geaccrediteerd door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Dat betekent dat het Jan van Goyen voldoet aan alle eisen die het NIAZ stelt op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Esthetisch Centrum Jan van Goyen staat voor:

 • Hoogwaardige zorg
 • U staat als cliënt centraal
 • Multidisciplinaire aanpak
 • Persoonlijke aandacht en goede service
 • Zonder lange wachtlijsten
 • Intensieve samenwerking artsen

Wij zijn constant bezig om de kwaliteit en veiligheid te realiseren en waar mogelijk te verbeteren. Uw input is hiervoor van groot belang. Als u een suggestie heeft waardoor wij zouden kunnen verbeteren is deze altijd welkom. Dit kunt u aangeven door te mailen naar: info@jvg.nl.

Onze artsen zijn hoogopgeleid

De artsen die werkzaam zijn bij Esthetisch Centrum Jan van Goyen zijn professionals die elders al veel ervaring hebben opgedaan in hun specifieke vakgebied. Naast medische kennis beschikken onze specialisten ook over uitstekende communicatieve vaardigheden. Luisteren naar de cliënt is van groot belang om een juiste inschatting te maken over het beoogde eindresultaat. Er is veel mogelijk maar dat wil niet zeggen dat alles kan. Bij iedere ingreep wordt de afweging gemaakt of deze ethisch verantwoord is.

Ervaringen van anderen

Wij begrijpen dat het in de oriënterende fase erg belangrijk is om zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen. Ervaringen van anderen helpen daar mogelijk bij. Bekijk hier de ervaringen van cliënten die u voor gingen.

Cliënttevredenheid

Jaarlijks meten wij de tevredenheid van onze cliënten om de kwaliteit van Jan van Goyen continu te verbeteren. U zult hier in het jaar na uw behandeling een uitnodig voor ontvangen.

In 2017 hebben wij de volgende resultaten uit ons onderzoek gekregen:

 • 94% van de cliënten is tevreden over de wachttijd
 • Onze specialisten krijgen voor het persoonlijke contact met de cliënten gemiddeld een 8,3
 • Onze specialisten krijgen voor hun medische deskundigheid gemiddeld een 8,6
 • Onze meest genoemde positieve ervaringen zijn de persoonlijke benadering, vriendelijkheid, korte wachttijd, deskundigheid, snelle behandeling, goede begeleiding en de kleinschaligheid.

Hieronder vindt u verwijzingen naar andere informatiebronnen. Dit zijn in onze ogen goede sites, maar uiteraard zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Nederlandse vereniging voor plastische chirurgie
Inspectie voor de gezondheidszorg
Vijf vragen die u moet stellen over esthetische procedures

Opstarten spreekuren Esthetisch Centrum Amsterdam

De gezondheid van onze patiënten en medewerkers staat bij Esthetisch Centrum Jan van Goyen voorop. Daarom volgen we het advies van RIVM over COVID-19 en passen we onze werkwijze hierop aan.

Wij verzoeken u om uw afspraak te verzetten indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

  • Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
  • Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
  • Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Let op: als u een van bovenstaande klachten heeft kan de afspraak niet doorgaan. Wij verzoeken u vriendelijk om het pand niet te betreden. U dient zelf contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak.

Welke maatregelen zijn er genomen?

  • Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
  • Wanneer u koorts of klachten heeft zoals hoesten, kortademigheid of een verkoudheid, mag u het pand niet betreden.
  • We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
  • U komt in principe alleen, uw begeleider kan buiten de kliniek wachten. Indien u echt begeleiding binnen het pand nodig heeft, gaat de begeleider niet mee de spreekkamer in.
  • Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
  • Er geldt een “geen hand schudden beleid” in de kliniek
  • U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here.