020 3055 800

Klachten

Een klacht indienen
De medewerkers van Esthetisch Centrum Jan van Goyen doen er alles aan om u als patiënt en klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling, de organisatie of de gang van zaken in ons centrum. Wij willen graag dat u uw ongenoegen aan ons kenbaar maakt, zodat wij samen met u tot een oplossing kunnen komen. Ook kunnen wij van uw klachten en observaties leren om zo in de toekomst dergelijke situaties te voorkomen.

Als u patiënt bent (geweest) kunt u een klacht indienen. Als u geen patiënt bent dan kunt u alléén een klacht indienen namens een patiënt, na zijn of haar schriftelijk toestemming. Als een patiënt overleden is, kunnen directe nabestaanden van een patiënt een klacht indienen.

In de meeste gevallen kunnen we het snelst tot een oplossing komen als u uw vraag of klacht rechtstreeks bespreekt met degene die naar uw mening de klacht veroorzaakt heeft of daarvoor verantwoordelijk is. Er kan dan tijdens uw behandeling of polikliniekbezoek naar een oplossing gezocht worden. Lukt u dit niet goed, heeft u hier hulp bij nodig, of leidt dit niet tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u zich wenden tot het Klachten- en Bemiddelingsbureau van Medisch Centrum Jan van Goyen.

Het klachten- en bemiddelingsbureau Medisch Centrum Jan van Goyen
Esthetisch Centrum Jan van Goyen werkt samen met Medisch Centrum Jan van Goyen. Voor klachten kunt u zich dan ook richten tot het klachten- en bemiddelingsbureau van Medisch Centrum Jan van Goyen. De medewerkers van klachten- en bemiddelingsbureau informeren u over welke mogelijkheden u heeft om uw klacht te behandelen. In het algemeen verzoeken wij u bij verdere behandeling van uw klacht, deze op schrift te stellen. Indien nodig kunnen onze medewerkers u daarbij ondersteunen.

Het klachten- en bemiddelingsbureau wil u graag helpen om uw klacht kenbaar te maken én om tot een goede oplossing te komen. Uw behandeling in Esthetisch Centrum Jan van Goyen zal nimmer geschaad worden als u een klacht over de behandeling uit. Een van de medewerkers van ons bureau kan, als u dat wilt, bemiddelen tussen u en degene waarover u klaagt, bijvoorbeeld door een gesprek tot stand te brengen. U kunt dan uitleggen op welke manier men in uw ogen tekort is geschoten en de betrokken medewerker kan van zijn kant een toelichting geven. De medewerker van ons bureau kan op uw verzoek of op verzoek van de betreffende medewerker, bij het gesprek aanwezig zijn.

Uw klacht kan ook schriftelijk worden behandeld. Mocht het nog niet gebeurd zijn dan zal de medewerker van het klachten- en bemiddelingsbureau u vragen om uw klacht op schrift te stellen. Indien u dat wenst kan uw klacht via de bemiddelaar aan de betreffende medewerker van Esthetisch Centrum Jan van Goyen voorgelegd worden met het verzoek om een schriftelijke reactie hierop.

Aansprakelijkheid
Als u denkt dat bij uw verzorging of behandeling in Esthetisch Centrum Jan van Goyen verwijtbare fouten zijn gemaakt waardoor u schade heeft ondervonden, dan kunt u het centrum daarvoor aansprakelijk stellen.

Landelijk Meldpunt Zorg
Meer informatie over klachten over de geleverde gezondheidszorg kunt u inwinnen via de website landelijkmeldpuntzorg.nl van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via klachten@jvg.nl.