Home | Over ons | Actueel medicatieoverzicht

Actueel medicatieoverzicht

Het actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wij vragen actief naar uw actueel medicatie overzicht. U bent namelijk verplicht om deze te laten zien aan uw behandelend arts. Leest u hieronder wat er van u en van het centrum verwacht wordt.

Wat is een AMO?

AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt. Welke medicijnen gebruikt u en in welke dosering?

Waarom een AMO?

Apotheken, ziekenhuizen en andere zorgverleners kunnen nog niet elektronisch gegevens met elkaar uitwisselen. Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest hij/zij in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met anderen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?

Uw apotheker kan voor u een medicatieoverzicht uitprinten. Vertel uw apotheker welke medicijnen u gebruikt, met of zonder recept. Denk ook aan: Ibuprofen, Miconazolcremes of St. Janskruid. Meld ook allergieën.

Vervolgens bespreekt uw arts het overzicht met u, om te controleren of de gegevens op het overzicht kloppen.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?

Tijdens uw ziekenhuisopname of polikliniekbezoek kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Laat bij ontslag of na het consult wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht opnemen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?

Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft. U bent namelijk verplicht om een medicatieoverzicht te laten zien aan uw behandelend arts voordat hij/zij een nieuw recept uitschrijft. Ook in onverwachte situaties is het nodig om inzicht te hebben in uw actuele medicijngebruik. Verder neemt u het mee naar uw afspraak bij de specialisten, de huisarts en de tandarts.

Hoelang is uw AMO geldig?

Het document is maximaal drie maanden geldig en dient bij wijzigingen in de medicatie tussentijds opnieuw aangeboden te worden. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Opstarten spreekuren Esthetisch Centrum Amsterdam

De gezondheid van onze patiënten en medewerkers staat bij Esthetisch Centrum Jan van Goyen voorop. Daarom volgen we het advies van RIVM over COVID-19 en passen we onze werkwijze hierop aan.

Wij verzoeken u om uw afspraak te verzetten indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

  • Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
  • Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
  • Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Let op: als u een van bovenstaande klachten heeft kan de afspraak niet doorgaan. Wij verzoeken u vriendelijk om het pand niet te betreden. U dient zelf contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak.

Welke maatregelen zijn er genomen?

  • Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
  • Wanneer u koorts of klachten heeft zoals hoesten, kortademigheid of een verkoudheid, mag u het pand niet betreden.
  • We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
  • U komt in principe alleen, uw begeleider kan buiten de kliniek wachten. Indien u echt begeleiding binnen het pand nodig heeft, gaat de begeleider niet mee de spreekkamer in.
  • Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
  • Er geldt een “geen hand schudden beleid” in de kliniek
  • U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here.