020 3055 800

Oorcorrectie -de operatie-

Het eerste consult

Tijdens dit consult bekijkt de plastisch chirurg of u een geschikte kandidaat bent voor een oorcorrectie en bespreekt met u uw wensen. Het is namelijk van belang om te bepalen of aan uw wensen kan worden voldaan. De plastisch chirurg brengt u op de hoogte van de operatierisico’s en eventuele mogelijke complicaties van een oorcorrectie.

Voordat u geopereerd wordt, moeten eerdere operaties en eventuele allergieën bekend zijn bij uw plastisch chirurg. Als u medicijnen gebruikt, geeft uw plastisch chirurg aan met welke medicijnen u voor de operatie moet stoppen. Dit geldt met name voor medicijnen die de bloedstolling remmen, zoals Aspirine, Sintrom en Marcoumar. Als pijnstiller kunt u vóór en na de operatie Paracetamol gebruiken.

De operatie
De chirurg tekent het te behandelen gebied af. De operatie vindt plaats onder lokale verdoving, dmv injecties met verdovingsvloeistof. Dit kunt u als enigszins onaangenaam ervaren. Als u wilt kan de ingreep ook onder algehele narcose worden uitgevoerd. Dit brengt echter wel extra kosten met zich mee.

De techniek van de ingreep bestaat uit het verkleinen van de oorschelp en/of het corrigeren van de stand en vindt via de achterkant van de oorschelp plaats. Achter de oorschelp wordt een gebogen insnijding gemaakt en een stripje huid wordt van het oorskelet verwijderd. Uw plastisch chirurg maakt kleine sneetjes in het kraakbeen zodat hij de schelp kan oprollen en zo een nieuwe plooi kan vormen. Bij een oorschelpcorrectie wordt geen kraakbeen verwijderd, maar wordt de oorschelp alleen vastgezet om de gewenste vorm te krijgen. Soms moet er iets van het kraakbeen worden gesneden om de schelp wat minder diep te maken. Daarna wordt de wond gehecht en verbonden. Er worden oplosbare hechtingen gebruikt die niet verwijderd behoeven te worden. De ingreep duurt ongeveer een uur en u kunt dezelfde dag nog naar huis.

Na de operatie
Direct na de operatie krijgt u drukverband om uw hoofd. Dit draagt u dag en nacht, gedurende een week. Dit verband houdt uw oren goed in model. Als het verschuift of los gaat zitten, moet er een nieuw verband worden aangelegd. Na deze week draagt u gedurende drie weken tijdens de nacht een haarband om de oren. Eventuele bloedkorstjes reinigt u voorzichtig met water.

Wat mag wel en wat niet
U mag na de operatie wel douchen, mits u het operatiegebied niet nat maakt en/of aanraakt. De eerste week kunt u uw haren niet wassen, dit mag vanaf de tweede week weer. Wees voorzichting met gebruik van een föhn: houd deze op veilige afstand en stel hem in op de koudste stand. Met slapen kunt u het beste met uw hoofd wat hoger liggen, dus met een extra kussen of het hoofdeinde van het bed wat omhoog doen. Verder is het aan te raden op uw rug te slapen zodat er geen druk op uw oren ontstaat. De eerste dagen na de behandeling is het belangrijk zoveel mogelijk te rusten. Vermijdt vooroverbuigen en zware lichamelijke inspanning. Dit kan ongewenste nabloedingen veroorzaken. Na een week kunt u weer werken, mits er geen zwaar lichamelijk werk verricht hoeft te worden. Sporten kan weer na 4 weken en na twee weken vindt de eerste controle plaats.

Resultaat
De eerste tijd zal het behandelde gebied gezwollen zijn en eventueel een bloeduitstorting vertonen. De bloeduitstortingen trekken vrij snel weg, maar zwellingen hebben een aantal weken nodig om weg te trekken. Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Naarmate de zwelling minder wordt, krijgen de oren hun ware vorm. Het uiteindelijke resultaat van een oorcorrectie is na ongeveer zes weken te beoordelen. Volledige symmetrie wordt nagestreefd, maar kan nooit voor 100% gegarandeerd worden.

Littekens
De littekens die ontstaan na de ingreep kunnen er in de eerste tijd wat vurig uitzien. In de loop van een jaar verdwijnt die vurigheid, krijgen ze de kleur van de huid en worden ze minder zichtbaar. Ultraviolette stralen zijn niet goed voor littekens, ze kunnen daardoor onnodig lang rood blijven. Het beste kunt u de littekens met subblock bedekt houden in de eerste maanden.
Na drie maanden komt u terug voor de eindcontrole. Er worden dan opnieuw foto’s gemaakt voor in uw medisch dossier. De voor en na foto’s, en dus het resultaat van de operatie kan zo goed bekeken en vergeleken worden.

Complicaties
Bij elke operatie bestaat er een kans op een infectie die zich uit door pijn, zwelling, roodheid en pus uit de wond. Er kan een nabloeding ontstaan en er kan een ongunstige reactie tegen de verdoving optreden. Er kan een bloeduitstorting ontstaan, waarbij meestal ook een zwelling optreedt. Er kan asymmetrie tussen beiden oren ontstaan en er kan een langdurige gevoeligheid van uw oren bij koud weer ontstaan. Bij de één geneest het litteken beter dan bij de ander. In zeldzame gevallen ontstaat er vorming van hypertrofische (= sterk verdikte) littekens. Als zich onverwachts problemen voordoen, bijvoorbeeld wanneer er een ontsteking ontstaat, bij toenemende pijn of bij een nabloeding, of een verstoorde wondgenezing, neemt u contact op met ons centrum.

Vergoeding/kosten
Het is afhankelijk van het type verzekering en de voorwaarden van de verzekering of een oorcorrectie wel of niet vergoed wordt. Dit kunt u makkelijk navragen bij uw verzekeraar. Vraag een prijsopgave aan de consulent of kijk direct op onze prijslijst.