020 3055 800

Nog steeds strenge eisen voor ooglidcorrectie

Er worden sinds 1 januari 2017 veel patiënten doorverwezen naar Esthetisch Centrum Jan van Goyen voor een ooglidcorrectie. Ondanks dat deze behandeling in het basispakket is opgenomen, gelden er nog steeds strenge eisen. We vragen u daarom voorzichtig te zijn in het contact met de patiënt, omdat de ooglidcorrectie in enkele gevallen vergoed wordt.

De ingreep wordt vergoed door de verzekering indien er sprake is van een ernstige gezichtsveldbeperking als gevolg van verworven verslapping of verlamming van de bovenoogleden. De verslapping of verlamming van het bovenooglid veroorzaakt een verticale ooglidspleet van 7 mm of minder. Dit komt overeen met de situatie dat de onderrand van de bovenooglid of de overhangende huidplooi 1 mm of lager boven het centrum van de pupil hangt. Gemeten wordt ter hoogte van het centrum van de pupil terwijl de patiënt ontspannen recht vooruit kijkt.