020 3055 800

Onrust bij vrouwen met borstimplantaten. Wat te doen?

In Nederland hebben tussen de 20.000 en 30.000 vrouwen borstimplantaten. De redenen hiervoor variëren, maar grotendeels gaat het om cosmetische dan wel reconstructieve redenen. Het merendeel van de vrouwen is tevreden en heeft geen klachten. Door de afleveringen in zorg.nu van 8 en 15 november jl. zien wij meer vrouwen dan normaal op ons spreekuur in verband met (terecht) kritische vragen. Hieronder zullen we uiteen zetten welke problemen er kunnen zijn en of u wel of niet moet verwijzen.

In de afleveringen werden mogelijke gezondheidsrisico´s van siliconen borstimplantaten besproken naar aanleiding van een onderzoek van het RIVM in opdracht van de IGZ. Hierbij kwamen tekortkomingen aan het licht waarbij de veiligheid van siliconen borstimplantaten in twijfel werd gebracht. Echter, studies hebben tot op heden geen significant verband aangetoond tussen prothesen en klachten. Dit wil niet zeggen dat er geen klachten kunnen voorkomen. Voorkomende klachten kunnen zijn:

  1. Verdenking lekkage prothesen met vervorming van de borst en eventueel aanwezigheid van siliconomen buiten het kapsel. Lekkage van siliconen implantaten kan voorkomen en de kans hierop neemt toe naarmate ze langer geleden geplaatst zijn. Dit wil niet zeggen dat alle borstimplantaten na 10 jaar vervangen moeten worden. Het is verstandig om vrouwen die vervorming van de borsten merken of pijnklachten met kapselvorming Baker gr IV hebben te verwijzen naar een plastisch chirurg. Deze kan zo nodig aanvullend onderzoek laten verrichten in de vorm van een MRI voor eventuele lekkage. Ondanks dat lekkage van prothesen nog steeds geen reden is om de prothesen te vervangen (geen gezondheidsrisico´s bekend bij lekkage prothesen) is het in de meeste gevallen wel de wens van de patiënt om deze te laten vervangen. Deze behandeling wordt vaak wel vergoed door de zorgverzekeraar.

  2. De klachten die aanwezig kunnen zijn, worden omschreven in het ASIA (Auto Immune Syndrome Induced by adjuvants) syndroom. Klachten kunnen onder andere borstpijn, vermoeidheid, gewrichtspijn, ochtend stijfheid en concentratie- met name woordvindings stoornissen zijn. Bij klachten moeten patiënten verwezen worden naar een plastisch chirurg. Overigens zien wij de meeste patiënten via het VUmc alwaar ze al uitgebreid onderzocht zijn door de internist. De klachten van deze patiënten hebben niets te maken met lekkage van een prothese, maar zijn gebaseerd op een ´overgevoeligheid´ voor een lichaamsvreemd materiaal, in dit geval siliconen. De enige juiste therapie hierbij is het verwijderen van prothesen en niet opnieuw plaatsen van siliconen, water of hydrogel gevulde prothesen. Uit ervaring is gebleken dat ook de hydrogel gevulde implantaten (met siliconen buitenlaag) dezelfde klachten kunnen geven. Eventueel kan de verwijdering van de prothesen worden aangevuld met een lipofilling behandeling en/of een ptosiscorrectie. Zowel het verwijderen van de prothesen als de lipofilling worden vaak niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Verder goed om te weten:

- Borstprothesen in Nederland zijn geschikt voor gebruik bij borstoperaties.
- Het merendeel van de patiënten is hier zeer tevreden mee ongeacht het een cosmetisch dan wel reconstructieve operatie betreft.
- Vrouwen zonder klachten kunnen gerustgesteld worden door de huisarts zonder aanvullend onderzoek.
- Alle patiënten met vraag tot plaatsen siliconen implantaat krijgen een chirurgische bijsluiter waarin alle informatie omtrent prothesen en operatie worden vermeld.
- Sinds 2015 worden alle borstimplantaten en eventuele bijwerkingen en heroperaties in een nationale kwaliteitsregistratie (Dutch Breast Implant Registry, DBIR) vastgelegd.
- Er is een, waarschijnlijk zeer kleine, groep vrouwen bij wie onbegrepen klachten bestaan. Een relatie met de borstimplantaten is wetenschappelijk nog niet aangetoond, maar een relatie zou er kunnen bestaan.

Bij aanvullende vragen kunt u altijd contact opnemen met een van onze plastisch chirurgen voor overleg.
Dit kan via 020–3055811