Home | MiraDry

MiraDry

Do you suffer from excessive sweating under the armpits? Or do you need to apply an antiperspirant very often? 1 in 10 people suffers from excessive sweating. Taking showers and the use of deodorants are not enough to get through the day without sweating. This can restrict someone’s social life and it can also affect your clothing.

Our dermatologists help people to be free of excessive sweating by applying the MiraDry treatment. This treatment is quick, non-invasive, and is carried out in the physician’s treatment room. The MiraDry treatment gives the exact dose of energy to the area where the sweat glands of the armpits are located and eliminates them non-invasively. As the sweat glands to not return or grow back after the treatment, the result of this treatment is permanent. The result is noticeable very quickly; you can already expect a reduction in sweating right after the treatment, with a minimal recovery time.

Experience miraDry treatment

Marleen: “No more fear of getting sweat stains in my clothing, fewer pieces of clothing to wash, and no more hair under my armpits. Having to lay there with my arms up for 90 minutes was completely worth it. Thanks to the sedation, the treatment was painless. I could consider having a second treatment at some point as I still sweat a little bit every now and then. But for the moment, I am very happy after just one treatment!”

Doctors


Make an appointment MiraDry


You can call for an appointment between 8.30 am and 4.30 pm from Monday to Friday: 020 3055 845.

8 + 10 =

Dermatology

  Coronamaatregelen Esthetisch Centrum Amsterdam

  De gezondheid van onze patiënten en medewerkers staat bij Esthetisch Centrum Jan van Goyen voorop. Daarom volgen we het advies van RIVM over COVID-19 en passen we onze werkwijze hierop aan.

  Wij verzoeken u om uw afspraak te verzetten indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

  1. Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
  2. Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
  3. Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

  Let op: als u een van bovenstaande klachten heeft kan de afspraak niet doorgaan. Wij verzoeken u vriendelijk om het pand niet te betreden. U dient zelf contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak.

  Welke maatregelen zijn er genomen?

  1. Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
  2. Wanneer u koorts of klachten heeft zoals hoesten, kortademigheid of een verkoudheid, mag u het pand niet betreden.
  3. We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
  4. Het uitgangspunt is dat mensen alleen naar hun afspraak komen. Uw begeleider kan buiten de kliniek wachten. Indien u echt begeleiding binnen het pand nodig heeft, bent u verplicht om dit vooraf aan uw afspraak te melden.
  5. Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
  6. Het dragen van een neus- en mondkapje is verplicht voor alle bezoekers in onze panden. Mensen die dit niet doen, worden hierop aangesproken door onze medewerkers en krijgen alsnog een mondkapje aangeboden. Indien ze dit weigeren mogen medewerkers toegang tot het gebouw ontzeggen.
  7. Er geldt een “geen hand schudden beleid” in de kliniek
  8. U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

  Vragen?
  Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

  For English click here.