Medisch Centrum Jan van Goyen

Medisch Centrum Jan van Goyen is een behandelcentrum in Amsterdam Oud-Zuid met diverse specialismen. De meeste ingrepen en behandelingen die MC JvG uitvoert worden door de zorgverzekeraars vergoed.

Meer wetenNaar de website
Home | Samenwerking Medisch Centrum Jan van Goyen

Samenwerking Medisch Centrum Jan van Goyen

Kwaliteit en persoonlijke aandacht

Esthetisch Centrum Jan van Goyen werkt samen met Medisch Centrum Jan van Goyen. Bij Medisch Centrum Jan van Goyen werken specialisten die kwaliteit en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel hebben staan. Specialisten en medewerkers worden voortdurend geïnspireerd om het beste uit zichzelf te halen. Bovendien zien patiënten altijd dezelfde arts, wat als zeer prettig ervaren wordt.

Geen wachtlijsten

Medisch Centrum Jan van Goyen verricht uitsluitend planbare behandelingen. We hebben geen of zeer korte wachttijden, dus patiënten kunnen snel bij MC JvG terecht.

Multidisciplinaire werkwijze

Indien nodig werken de specialisten in het medisch centrum multidisciplinair. Dit betekent dat meerdere specialisten naar een patiënt met een aandoening of klacht kijken om zo tot de beste behandeling te komen. Bijvoorbeeld een orthopeed en een fysiotherapeut.

Samenwerking OLVG

Medisch Centrum Jan van Goyen werkt samen met het OLVG. Veel van onze specialisten werken ook in het OLVG.

 

Ligging

Medisch Centrum Jan van Goyen bevindt zich net als Esthetisch Centrum Jan van Goyen in Amsterdam Oud-Zuid. Op slechts 10 minuten lopen bevindt zich Medisch Centrum Jan van Goyen. Een gedeelte van de specialismen bevindt zich in het pand aan de Jan van Goyenkade 1 en een ander deel van de specialismen bevindt zich in het pand aan de Emmastraat 42. Deze panden staan naast elkaar.

Medisch Centrum Jan van Goyen
Jan van Goyenkade 1
1075 HN Amsterdam
www.medischcentrumjanvangoyen.nl

Medisch Centrum Jan van Goyen
Emmastraat 42
1075 HW Amsterdam
www.medischcentrumjanvangoyen.nl

Coronamaatregelen Esthetisch Centrum Amsterdam

Update 14-12
Wij krijgen veel telefoontjes van patiënten omtrent hun afspraak bij Esthetisch Centrum Jan van Goyen. Vooralsnog geldt dat alle afspraken doorgaan en wij onze zorg kunnen continueren. Uiteraard volgen wij hierin alle maatregelen en staat de veiligheid van onze patiënten en medewerkers voorop. Wij hebben daarom ter plaatse diverse maatregelen genomen om de zorg zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Wij willen u vragen om onderstaande maatregelen in acht te nemen.

Wij verzoeken u om uw afspraak te verzetten indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

 1. Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
 2. Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
 3. Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Let op: als u een van bovenstaande klachten heeft kan de afspraak niet doorgaan. Wij verzoeken u vriendelijk om het pand niet te betreden. U dient zelf contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak.

Welke maatregelen zijn er genomen?

 1. Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
 2. Wanneer u koorts of klachten heeft zoals hoesten, kortademigheid of een verkoudheid, mag u het pand niet betreden.
 3. We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
 4. Het uitgangspunt is dat mensen alleen naar hun afspraak komen. Uw begeleider kan buiten de kliniek wachten. Indien u echt begeleiding binnen het pand nodig heeft, bent u verplicht om dit vooraf aan uw afspraak te melden.
 5. Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
 6. Het dragen van een neus- en mondkapje is verplicht voor alle bezoekers in onze panden. Mensen die dit niet doen, worden hierop aangesproken door onze medewerkers en krijgen alsnog een mondkapje aangeboden. Indien ze dit weigeren mogen medewerkers toegang tot het gebouw ontzeggen.
 7. Er geldt een “geen hand schudden beleid” in de kliniek
 8. U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here.