Home | Injectables | Collagen stimulator

Collagen stimulator

Sculptra® is a collagen stimulator that reduces the shadows of lines, wrinkles, and creases by restoring the subcutaneous volume in the face. Sculptra® is effective as it stimulates the production of your own facial collagen. Your skin regains its fuller appearance in a natural way.

Features

Sculptra® is an injectable implant that contains microscopic particles of poly-L-lactic acid. This is an endogenous substance that is entirely biologically degradable. It has been used for many years in dissolvable sutures, soft tissue implants, and other types of implants.

What is it used for?

It is used to restore and/or correct the signs of loss of subcutaneous facial fat (lipoatrophy) as a result of the natural ageing process or with people who have a sunken face due to, for example, the effects of HIV infection treatments.

Treating surgeons

The Botox® treatment is discussed with the attending surgeon during the free and non-committal intake appointment. Our surgeons have a long-standing experience with the treatments using injectables. If you have a fear of needles, for example, we offer our expert personal guidance and extra attention to put you at ease and to prepare you for the treatment.

Prices and insurance coverage

Sculptra  
0,5 vial € 350,-
1 vial € 600,-

MAKE AN APPOINTMENT


Aesthetic Centre Jan van Goyen specializes in injectable treatments. Would you like to know more about the possibilities for an injectable treatment? To inform you we offer a consult free of charge. To make an appointment please contact us via telephone number 020-3055874 or send an e-mail to injectables@jvg.nl. You can reach us during office hours between 08:30 – 17:00 hours. Also you are welcome to visit our evening consultation on Wednesday.

9 + 15 =

Aesthetic Centre Jan van Goyen
Concertgebouwplein 11
1071 LL Amsterdam
Tel: 020 – 3055 874
injectables@jvg.nl

injectables

  Coronamaatregelen Esthetisch Centrum Amsterdam

  Update 14-12
  Wij krijgen veel telefoontjes van patiënten omtrent hun afspraak bij Esthetisch Centrum Jan van Goyen. Vooralsnog geldt dat alle afspraken doorgaan en wij onze zorg kunnen continueren. Uiteraard volgen wij hierin alle maatregelen en staat de veiligheid van onze patiënten en medewerkers voorop. Wij hebben daarom ter plaatse diverse maatregelen genomen om de zorg zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Wij willen u vragen om onderstaande maatregelen in acht te nemen.

  Wij verzoeken u om uw afspraak te verzetten indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

  1. Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
  2. Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
  3. Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

  Let op: als u een van bovenstaande klachten heeft kan de afspraak niet doorgaan. Wij verzoeken u vriendelijk om het pand niet te betreden. U dient zelf contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak.

  Welke maatregelen zijn er genomen?

  1. Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
  2. Wanneer u koorts of klachten heeft zoals hoesten, kortademigheid of een verkoudheid, mag u het pand niet betreden.
  3. We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
  4. Het uitgangspunt is dat mensen alleen naar hun afspraak komen. Uw begeleider kan buiten de kliniek wachten. Indien u echt begeleiding binnen het pand nodig heeft, bent u verplicht om dit vooraf aan uw afspraak te melden.
  5. Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
  6. Het dragen van een neus- en mondkapje is verplicht voor alle bezoekers in onze panden. Mensen die dit niet doen, worden hierop aangesproken door onze medewerkers en krijgen alsnog een mondkapje aangeboden. Indien ze dit weigeren mogen medewerkers toegang tot het gebouw ontzeggen.
  7. Er geldt een “geen hand schudden beleid” in de kliniek
  8. U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

  Vragen?
  Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

  For English click here.