020 3055 800

Botox tegen migraine, spanningshoofdpijn en tandenknarsen

Botox wordt meestal geassocieerd met het bestrijden van rimpels door het ontspannen van onderliggende spieren. Botox is echter ook effectief als behandeling tegen spanningshoofdpijn, migraine en tandenknarsen.

Migraine en Botox
Botox is een middel waarvan al sinds 15 jaar een positief effect is aangetoond bij allerlei aandoeningen waarbij sprake is van een verhoogde spierspanning. Het werkingsmechanisme is nog steeds onderwerp van verschillende onderzoeken, maar ervaring leert dat ongeveer 80% van de migraine- (en andere hoofdpijn-) patiënten baat heeft bij het gebruik van Botox. Bij deze patiënten ontstaat een duidelijke verlichting van de klachten.

De behandeling
Door middel van een aantal prikjes in een bepaald gebied worden de desbetreffende spieren minder sterk gemaakt. Soms is een behandeling van de fronsspier alleen al voldoende om een duidelijke verbetering van de klachten te bewerkstelligen. Soms kan op geleide van pijn ook de achterzijde van het hoofd, de nek, schouders of slapen behandeld worden. In de praktijk komt het er op neer dat de patiënt een dagboek bijhoudt om te “scoren” welk effect Botox op de hoofdpijnklachten heeft. De injecties worden door de meeste patiënten niet als pijnlijk ervaren.

Het effect van de behandeling
Het effect van de behandeling is altijd tijdelijk (drie tot zes maanden). Mogelijke bijwerkingen van de behandeling met Botox hangen samen met de prik zelf (mogelijk een kleine blauwe plek) en het effect van de behandeling; soms is er sprake van enige spierzwakte in de ingespoten spieren. Ook dit effect is altijd tijdelijk. Na zes maanden herstelt de spierspanning zich volledig.

Tandenknarsen en Botox
Tandenknarsen en kaakklemmen overdag of tijdens het slapen kunnen klachten veroorzaken. Vanzelfsprekend geeft de extra druk een verhoogde slijtage van de tanden (met name het glazuur). Ook pijnklachten ter hoogte van het kaakgewricht en de kauwspier zelf als gevolg van een overmatige spanning, komen veel voor. Soms is er sprake van een combinatie van tandenknarsen en spierspanningshoofdpijn.

Behandeling met Botox
Met behulp van Botox kan de spierspanning gedoseerd verlaagd worden, waarmee een vermindering van de klachten kan worden bereikt. De behandelend arts zal samen met de patiënt bepalen waar de injecties gegeven worden. Dit injectieschema wordt in de status van de patiënt genoteerd en tijdens het controle-consult geëvalueerd. Indien nodig kan op dat moment met behulp van extra injecties de behandeling worden aangepast.

Het effect van de behandeling
Het effect van de behandeling duurt ongeveer drie tot zes maanden. Ook hierbij hangen de mogelijke bijwerkingen van de behandeling met Botox samen met de prik zelf (mogelijk een kleine blauwe plek) en het effect van de behandeling; soms is er sprake van enige spierzwakte in de ingespoten spieren. Ook dit effect is altijd tijdelijk. Na zes maanden herstelt de spierspanning zich volledig.

In deze video vertellen drs. Tom van Eijk en patiënte Eva Zotos over de behandeling van Botox bij migraine: