Home | Injectables | Treatment of excessive sweating

Treatment of excessive sweating

Many people suffer from excessive sweating. This can be especially noticeable under the armpits. Excessive sweating, also known by the medical term hyperhidrosis, can have a huge effect on someone’s social life.

 • Treatment plan based on your complaints
 • Our cosmetic surgeons are affiliated with the NVCG
 • Both male and female surgeon

Treatment of excessive sweating

There often is no clear cause for excessive sweating, or hyperhidrosis. The solution to the problem, however, is as simple as it is effective: Botuline Toxine (Botox®, Azzalure®). Injecting this substance into the skin leads to a reduction of the excessive sweat production with about 95%. It has no effect on the sweat production at other locations on the body. The excretion of waste products via perspiration also remains intact.

During the treatment, small, superficial injections are administered every centimetre. In consultation with the attending surgeon, the treated area can be numbed using a cream (Emla®) before the treatment starts. This will largely take away the sensation of the injections. On the other hand, most patients find the injections painless and undergo the treatment without any sedation.

The effect of Botox®/Azzalure® will already become noticeable after about 2 days. After two weeks, the production of sweat has been maximally reduced. This is the moment to assess whether the treatment has been completely successful or whether the surgeon needs to perform a corrective treatment when a certain area of the treated area responds insufficiently to the injections.

The duration of the effect of the treatment differs for every individual, but it lasts from 6 to 12 months on average. After this period, the treatment can be repeated without any risks.

Price and reimbursement

You will find the price of the hyperhidrosis treatment below. The first consultation is free and non-committal.

Excessive sweating € 600,-

This treatment may be covered by your health insurance. If you want to be eligible for a reimbursement, you will first have a consultation with one of our dermatologists at the Medical Centre Jan van Goyen.

More information

Do you have any further questions or you would like a non-committal consultation? Please contact us at 020 – 3055 874 or at injectables@jvg.nl.

Treating surgeons

The Botox® treatment is discussed with the attending surgeon during the free and non-committal intake appointment. Our surgeons have a long-standing experience with the treatments using injectables. When you have a fear of needles, for example, we offer our expert personal guidance and extra attention to put you at ease and to prepare you for the treatment.

MAKE AN APPOINTMENT TREATMENT OF EXCESSIVE SWEATING


Aesthetic Centre Jan van Goyen specializes in injectable treatments. Would you like to know more about the possibilities for an injectable treatment? To inform you we offer a consult free of charge. To make an appointment please contact us via telephone number 020-3055874 or send an e-mail to injectables@jvg.nl. You can reach us during office hours between 08:30 – 17:00 hours. Also you are welcome to visit our evening consultation on Wednesday.

Aesthetic Centre Jan van Goyen
Concertgebouwplein 11
1071 LL Amsterdam
Tel: 020 – 3055 874
injectables@jvg.nl

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

injectables

  Coronamaatregelen Esthetisch Centrum Amsterdam

  De gezondheid van onze patiënten en medewerkers staat bij Esthetisch Centrum Jan van Goyen voorop. Daarom volgen we het advies van RIVM over COVID-19 en passen we onze werkwijze hierop aan.

  Wij verzoeken u om uw afspraak te verzetten indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

  1. Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
  2. Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
  3. Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

  Let op: als u een van bovenstaande klachten heeft kan de afspraak niet doorgaan. Wij verzoeken u vriendelijk om het pand niet te betreden. U dient zelf contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak.

  Welke maatregelen zijn er genomen?

  1. Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
  2. Wanneer u koorts of klachten heeft zoals hoesten, kortademigheid of een verkoudheid, mag u het pand niet betreden.
  3. We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
  4. Het uitgangspunt is dat mensen alleen naar hun afspraak komen. Uw begeleider kan buiten de kliniek wachten. Indien u echt begeleiding binnen het pand nodig heeft, bent u verplicht om dit vooraf aan uw afspraak te melden.
  5. Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
  6. Het dragen van een neus- en mondkapje is verplicht voor alle bezoekers in onze panden. Mensen die dit niet doen, worden hierop aangesproken door onze medewerkers en krijgen alsnog een mondkapje aangeboden. Indien ze dit weigeren mogen medewerkers toegang tot het gebouw ontzeggen.
  7. Er geldt een “geen hand schudden beleid” in de kliniek
  8. U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

  Vragen?
  Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

  For English click here.