Call: 020 – 3055 847

Menu

Nipple correction

An oversized areola or inverted nipples can be experienced as very unpleasant. This problem can usually be solved with a relatively minor surgical procedure.

Or call us for an appointment 020 305 5847

Nipple correction
An oversized areola or inverted nipples can be experienced as very unpleasant. This problem can usually be solved with a relatively minor surgical procedure.

Elke tepel bestaat uit twee delen: de tepel en het tepelhof. De tepel is het uitstekende gedeelte en het tepelhof is het donkere gedeelte rond de tepel. Tijdens het eerste consult bepaalt de plastisch chirurg met u welk deel van de tepel gecorrigeerd moet worden.

  • Treatment plan based on your complaints
  • Our plastic surgeons are affiliated with the Dutch Societies for plastic surgery (NVPC and NVEPC) NVPC and NVEPC
  • Both male and female surgeons

The consultation

Er zijn verschillende manieren om een tepelcorrectie uit te voeren. Tijdens het eerste consult zal de plastisch chirurg aan de hand van lichamelijk onderzoek bepalen welke methode voor u het beste is. Er worden foto’s gemaakt voor in het medisch dossier.

The types of interventions

Inverted nipples

There are different forms of inverted nipples. A nipple can be malformed at birth and pull in from puberty. Sometimes the milk ducts to the nipple have to be loosened to correct this. You will then no longer be able to breastfeed. But a normally shaped nipple can also pull inwards. The nipple can be brought out and permanently supported by a temporary loop or piercing. You can continue to breastfeed after this procedure because the milk ducts remain intact during this procedure.

Nipples too long

Nipples that protrude too far or are too long can be a result of genetics or breastfeeding. The nipple can be adjusted by cutting away part of the nipple. This procedure can be performed under local anaesthetic.

Areola reduction

Een te grote tepelhof kan op verschillende manieren verkleind worden. De borstklier en de melkgangetjes blijven meestal intact. Dit betekent dat u ook na de ingreep borstvoeding kunt geven. Een correctie van een vergrote tepelhof wordt uitgevoerd door het verwijderen van een deel van de gepigmenteerde huid rond de tepel of rond de tepelhof. Vaak wordt een tepelhofverkleining uitgevoerd in combinatie met een borstlift of een borstverkleining.

The surgery

Op de dag van de operatie meldt u zich bij de balie. Daar wordt u opgehaald door de verpleegkundige die u meeneemt naar de behandelruimte. Over het algemeen wordt de tepelcorrectie onder lokale verdoving uitgevoerd. Alleen een uitgebreide tepelcorrectie vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose). Tijdens de operatie maakt de plastisch chirurg kleine insneden om de tepel te corrigeren. Deze incicies worden na de operatie nauwkeurig gehecht. Er wordt gebruik gemaakt van deels oplosbare of niet-oplosbare hechtingen. Hechtingen die niet vanzelf oplossen worden na een week door de plastisch chirurg verwijderd. De operatie duurt ongeveer een half uur en na de operatie mag u onder begeleiding de kliniek verlaten.

Aftercare and recovery

Na een tepelcorrectie kunt u napijn ervaren. U kunt gerust een pijnstiller innemen, bij voorkeur Paracetamol. Geen aspirine, dit vergroot namelijk de kans op nabloedingen. De eerste dagen na de operatie is er zwelling aanwezig, dit neemt vanzelf af. Vermijd hitte en lichamelijke inspanning om het herstel zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Dagelijkse activiteiten waarbij u zich niet hoeft in te spannen kunt u 24 tot 48 uur na de operatie hervatten. In het begin zullen de littekens vurig zijn, de littekens hebben doorgaans 3 maanden tot 1 jaar nodig om volledig te herstellen.

After the operation, we are available 24/7 in case of emergency or urgent questions.

Prices

Doctors

Meet one of our plastic surgeons during the intake consultation. Our experienced and specialised surgeons are here for you before and after the surgery.

Correction (retracted) nipple(s)
One nippleFrom € 800,-
Both nipplesFrom € 1,200

Risks and Complications

Een tepelcorrectie is een cosmetische ingreep en brengt daarom dezelfde risico’s met zich mee als elke andere operatie. De kans op een complicatie is echter vrijwel nihil. Tijdens het intakegesprek bespreekt uw behandelend arts de risico’s van de ingreep zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. De complicaties die kunnen optreden na een tepelcorrectie zijn:

  • You would like to look younger
  • Bleeding
  • Poor wound healing
  • Gevoelsveranderingen
  • Asymmetrie
  • Zichtbare (verdikte) littekens

Soms kunnen vrouwen nog borstvoeding geven, terwijl het voor anderen onmogelijk is. Neem altijd meteen contact op als er zich onverwachts problemen voordoen.

On this page:
Call us for an appointment 020 305 5847

or fill in the form below and we will contact you

For more information about the possibilities of this treatment in Amsterdam at Aesthetic Center Jan van Goyen or to make an appointment, please contact us. We are available every working day between 08:30 and 17:00.

Esthetisch Centrum Jan van Goyen
Concertgebouwplein 11
1071 LL Amsterdam
T: 020 305 5847
E: ec@jvg.nl

Make an appointment

We request that you fill in the information below and we will contact you as soon as possible. A referral letter is required.