Call: 020 – 3055 847

Menu

Breast augmentation

Onzeker over uw borsten? Laat u dan informeren over de verschillende mogelijkheden door een van onze plastisch chirurgen.

Or call us for an appointment 020 305 5847

Breast augmentation
Onzeker over uw borsten? Laat u dan informeren over de verschillende mogelijkheden door een van onze plastisch chirurgen.

For women who feel insecure about the breasts, a breast augmentation is a rewarding procedure. Whether this is because the breasts have never developed properly or because they have changed enormously after weight loss or pregnancy, you often think long about an operation and have heard many different opinions. It is very important to be well informed and to list the pros and cons of a breast augmentation. Breast augmentation is usually performed to give the breasts more volume or to change their shape. Breast augmentation gives your breasts a natural, firm appearance.

 • Treatment plan based on your wishes
 • Our plastic surgeons are affiliated with the Dutch Societies for plastic surgery (NVPC and NVEPC) NVPC and NVEPC
 • Free consultation with extensive advice
 • Crisalix 3D-simulatie
 • Both male and female surgeons

A breast augmentation can be a major step and that is why we explain to you how the process of a breast augmentation surgery works.

The consultation

Het geven van eerlijke voorlichting en voldoende informatie is erg belangrijk. Tijdens een persoonlijk consult worden de voordelen maar ook zeker de nadelen van een operatie met borstprothesen besproken. De plastisch chirurg bespreekt met u uw wensen over de grootte en vorm van uw borsten. Hierbij houdt de plastisch chirurg rekening met de huidige vorm van uw borsten, eventuele asymmetrie, elasticiteit van de huid en met de plaats van de tepels en de tepelhof. In overleg kiest u de prothesen. Dit kunnen ronde of druppelvormige (anatomische) prothesen zijn. Uiteraard werken we alleen met gecontroleerde, medisch verantwoorde prothesen die zijn toegelaten door het Ministerie van Volksgezondheid.

Tijdens het consult worden foto’s gemaakt voor in uw medisch dossier. Ook is het mogelijk om een Crisalix 3D-simulatie te maken van de gewenste borstvergroting. Hierdoor krijgt u een goede indruk van het te verwachte eindresultaat.

Ook geeft de plastisch chirurg aan waar de littekens van de operatie komen en of de borstprothese voor of (schuin) achter de borstspier wordt geplaatst. Dit is afhankelijk van het aanwezige borstweefsel en de kwaliteit en dikte van uw huid. Ook vertelt hij of zij over de operatierisico’s en eventuele complicaties van een borstvergroting met borstprotheses. In deze patient folder you will find more information about surgery with breast prostheses. In addition to enlargements with prostheses, more and more breast enlargements with lipofilling are taking place. For more information about a lipofilling click here.

The surgery

Op de dag van de operatie meldt u zich bij de balie. Daar wordt u opgehaald door de verpleegkundige die u meeneemt naar het OK complex. Hier komt de plastisch chirurg de borsten aftekenen en daarna dient de anesthesist de algehele anesthesie (narcose) toe waardoor u niks merkt van de operatie.

Tijdens de operatie worden de borstprothesen ingebracht vóór of (schuin) achter de borstspier. Waar deze geplaatst worden, bespreekt de plastisch chirurg met u tijdens het eerste consult. De implantaten worden via een kleine incisie in de plooi onder de borst ingebracht. Er wordt een holte (pocket) gemaakt die zo groot is dat de borstprothese er precies in past. De huid wordt vervolgens gehecht met oplosbare hechtingen. Eventueel wordt er een pleisterverband op de borsten aangebracht. Na een borstvergroting mag u dezelfde dag, onder begeleiding naar huis.

Aftercare and recovery

De eerste dagen na de operatie is het belangrijk dat u voldoende rust neemt. Na een aantal dagen kunt u alweer licht huishoudelijk en administratief werk verrichten. Vermijd de eerste twee weken zwaar werk en tillen. Sporten kan pas weer zes weken na de borstvergroting. Dit is belangrijk voor een goed herstel. Het spreekt vanzelf dat u de eerste weken voorzichtig omgaat met het gebied waaraan u bent geopereerd. De eerste maanden voelen de borsten erg strak en stevig aan. Na verloop van tijd zal dit veranderen en zullen de borsten steeds soepeler en natuurlijker aanvoelen. Ook zal de vorm van de borsten na de ingreep nog veranderen. De littekens kunnen er tevens wat vurig uitzien. Deze vurigheid verdwijnt in de loop van een jaar, waarna ze de kleur van de huid krijgen en minder zichtbaar worden. UV stralen zijn niet goed voor littekens, ze kunnen daardoor onnodig lang rood blijven. Het beste kunt u de littekens dan ook bedekt houden in de eerste maanden, ga daarom niet met uw borsten in de zon.

After the operation, we are available 24/7 in case of emergency or urgent questions.

Doctors

Meet one of our plastic surgeons during the intake consultation. Our experienced and specialised surgeons are here for you before and after the surgery.

Prices

The cost of a breast augmentation depends on the type of breast augmentation that is performed for you. To give you an idea of the prices of a breast augmentation, we give you an indication below.

Breast augmentationprice
With round Motiva breast implants
(incl. DBIR registration and emdaplast bra)
€ 4.000,-*
With ergonomics Motiva breast implants
(incl. DBIR registration and emdaplast bra)
€ 4.100,-**
*Additional charge round implants above 600 cc€ 300,-
**Additional charge for ergonomics implants above 600 cc€ 350,-
With Monobloc implants
(incl. DBIR registration and emdaplast bra)
€ 3.950,-
Surcharge Monobloc implants above 600 ccfree
Surcharge denture change€ 600,-
Surcharge capsuleectomy (up to Baker 3) € 1.000,-
Surcharge hybrid breast augmentation with lipofilling€ 3.600,-
Breast enhancement/enlargement through lipofilling€ 5.000,-
Every follow-up session€ 4.500,-

In principle, breast augmentation is not reimbursed by your health insurer. In some cases, breast augmentation is reimbursed on medical grounds. You can request advice about this from your health insurer.

Risks and Complications

Any surgical procedure carries risks and complications, including breast augmentation. We want to reduce the risk of risks by providing the right information and precautions. By carefully following our instructions prior to breast augmentation, you will minimize the risk of complications. Some possible complications of breast augmentation may include:

 • Feeling change in your breasts
 • Allergic reactions to the anesthetic or suture material
 • Displacement and/or rupture of the breast prosthesis
 • capsular contraction
 • Swelling or bleeding
 • Infections

For complete information about the risks and complications, it is important that you read the surgical package leaflet of the NVPC (Dutch Association for Plastic Surgery) carefully. We also notice that there are more and more questions about BII / ASIA and therefore can be found here more information on this topic. In addition, there is a patient folder of the NVPC with a clear description of everything you need to know about surgery with silicone breast implants. 

Before and after

breast augmentationbreast augmentation

Frequently Asked Questions

Will I experience pain after surgery?

Every person experiences pain differently. Breast augmentation surgery whereby the implant is placed behind the chest wall muscle is generally experienced as more painful than when the implant is placed behind the gland tissue. You will get pain relief medication during the time that you are at our centre. If necessary, you will get a recipe for pain relief for the first few days at home. We recommend that you also have paracetamol at home.

Can I resume my sports activities after surgery?

No, you cannot resume your sports straight away. You will have to wait until about six weeks after the surgery before you resume any sports activities.

Can I decide on the size of my breasts myself?

During the consultation with the surgeon, we will discuss to what extent we can meet your wishes regarding the size of your breasts. We will consider your physique, the structure of the skin, and the available gland tissue. These factors will determine what will or will not be possible.

What is the difference between a round and an anatomically shaped implant?

The surgeon will advise you on which type of breast augmentation will be most suitable for you. For this, we will consider the shape of your breast as they are now. Round implants give the breasts a more rounded shape at the top. Anatomical implants give the breasts more volume at the bottom.

How long will I be able to enjoy my breast augmentation?

In principle, the result is permanent, but over the years, the breasts may start to sag somewhat and change their shape due to a number of factors (e.g. after pregnancy/breastfeeding, ageing, or serious weight loss). We always recommend that you wear a bra that offers good support.

What is capsular formation?

Over the years, the breasts may start to sag somewhat and change their shape due to a number of factors (e.g. after pregnancy/breastfeeding, ageing, or serious weight loss). This is why we recommend having the implants checked once every 10 to 15 years and to consult with the plastic surgeon whether they might be exchanged.

After how many years must the implants be replaced?

Over the years, the breasts will become weaker and change shape under the influence of a number of factors (for example after pregnancy/breastfeeding, the aging process of the body or strong weight loss). It is therefore advisable to have the prostheses checked once every 10 to 15 years and to have them replaced if necessary in consultation with the plastic surgeon.

Are silicones safe for my health?

Yes, many scientific studies have shown that silicones can be safely used for implants. Silicones have been on the markets for dozens of years and are used for many different purposes and applications. The implants we use are developed by highly reliable companies with many years of experience and which are strictly controlled. We can give you much more information about this during your consultation!

Will I still have the same sensation in my breasts as before the augmentation?

During the first period after the surgery, your breasts and/or nipples may be less sensitive than before. This usually lasts a few weeks or months. The normal sensation will generally return gradually.

Can I still breastfeed after a breast augmentation?

Yes, that is not a problem. You should bear in mind, however, that the shape of the breasts can change after pregnancy and breastfeeding due to the stretching of the skin and tissue during this period. The breasts usually return to their former shape, but in some cases a correction may be necessary to enhance the breasts again.

Is the surgery covered by my health insurance?

When you have a medical indication for breast augmentation, your health insurer may be willing to reimburse the costs for the surgery. When there is no medical indication, you will need to pay for the treatment yourself. Check our. price list.

On this page:

“Excellent staff who put you at ease. Very pleasant atmosphere and great service. It was not too bad for me and the result is already very nice after 6 days. I can tell anyone Dr. Recommend Winters and the clinic!”

“Very correct and professional reception and preparation for the facelift. Much attention was paid to the individual wishes of the patient. Everything was in perfect order, caring, friendly, professional, efficient.”

“Excellent staff who put you at ease. Very pleasant atmosphere and great service. It was not too bad for me and the result is already very nice after 6 days. I can tell anyone Dr. Recommend Winters and the clinic!”

“Very correct and professional reception and preparation for the facelift. Much attention was paid to the individual wishes of the patient. Everything was in perfect order, caring, friendly, professional, efficient.”

Call us for an appointment 020 305 5847

or fill in the form below and we will contact you

For more information about the possibilities of this treatment in Amsterdam at Aesthetic Center Jan van Goyen or to make an appointment, please contact us. We are available every working day between 08:30 and 17:00.

Esthetisch Centrum Jan van Goyen
Concertgebouwplein 11
1071 LL Amsterdam
T: 020 305 5847
E: ec@jvg.nl

Make an appointment

We request that you fill in the information below and we will contact you as soon as possible. A referral letter is required.