Dr. A.L. van de Kar

annekatrienAnnekatrien van de Kar is sinds 2011 werkzaam geweest als specialist in het AMC en OLVG. Daarnaast heeft ze een tijd cosmetische behandelingen verricht in Medisch Centrum Amstelveen. In 2019 is zij volledig in het OLVG gaan werken waarbij ze tevens in het Esthetisch Centrum Jan van Goyen werkt, wat onderdeel is van het OLVG.

Zij is opgeleid in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en heeft een deel van haar opleiding in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis volbracht. Haar studie geneeskunde heeft ze voltooid aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Al tijdens haar coschappen raakte ze gefascineerd door de plastische chirurgie.” Vele behandelingen die wij uitvoeren zijn heel erg gepersonaliseerd. Vorm en functie komen vaak samen. Het is leuk om samen met een cliënt te bekijken wat voor hem of haar de meest geschikte behandeling is. Daarbij is het belangrijk om een zo reëel mogelijk verwachtingspatroon te scheppen. Het doel is om aan het einde van een behandeling een tevreden cliënt te hebben.”

Het Esthetisch Centrum Jan van Goyen is voor haar een optimale setting om cliënten te behandelen. Ervaring en deskundigheid komen daarbij goed van pas. De variatie aan behandelingen (oncologisch, reconstructief, cosmetisch, hand-pols/ trauma) en de verschillende cliënten maken dat het werk altijd een uitdaging blijft.

Dr van de Kar is gespecialiseerd in de esthetische en reconstructieve chirurgie (borstvergroting, borstverkleining, borstreconstructie, symmetriserende correcties, ooglidcorrecties, liposuctie, buikwandcorrecties en labiacorrecties) en de hand chirurgie. Zij bezoekt regelmatig (inter)nationale wetenschappelijke congressen en nascholingen zodat zij up to date blijft in de verschillende richtingen van haar vakgebied.

Ook houdt zij zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. 17 april 2020 is zij gepromoveerd op het gebied van litteken behandeling en beoordeling. Haar proefschrift is getiteld:  On scars: aspects of treatment, pathophysiology and assessment.

Lidmaatschappen:
Nederlandse vereniging voor plastische chirurgie
Nederlandse vereniging voor heelkunde

Fellow van de European Board of Plastic, Reconstructive en Aesthetic Surgery (EBOPRAS)
Zit in Reputatiegroep NVPC en doet kwalititeitsvisitaties voor de NVPC

BIG-nummer: 69061030201

Opstarten spreekuren Esthetisch Centrum Amsterdam

De gezondheid van onze patiënten en medewerkers staat bij Esthetisch Centrum Jan van Goyen voorop. Daarom volgen we het advies van RIVM over COVID-19 en passen we onze werkwijze hierop aan.

Wij verzoeken u om uw afspraak te verzetten indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

  • Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
  • Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
  • Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Let op: als u een van bovenstaande klachten heeft kan de afspraak niet doorgaan. Wij verzoeken u vriendelijk om het pand niet te betreden. U dient zelf contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak.

Welke maatregelen zijn er genomen?

  • Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
  • Wanneer u koorts of klachten heeft zoals hoesten, kortademigheid of een verkoudheid, mag u het pand niet betreden.
  • We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
  • U komt in principe alleen, uw begeleider kan buiten de kliniek wachten. Indien u echt begeleiding binnen het pand nodig heeft, gaat de begeleider niet mee de spreekkamer in.
  • Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
  • Er geldt een “geen hand schudden beleid” in de kliniek
  • U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here.