020 3055 800

Colofon

De website van Esthetisch Centrum Jan van Goyen wordt beheerd door de afdeling Marketing.

Eindredactie
Esthetisch Centrum Jan van Goyen
Marketing & PR
Jan van Goyenkade 1
1075 HN Amsterdam
T: 020 – 305 58 99
E: marketing@ecamsterdam.nl

Toegankelijkheid van de site
Bij de bouw van deze website is zo veel mogelijk rekening gehouden met gehandicapte gebruikers. U kunt bijvoorbeeld de tekstgrootte aanpassen in uw browser.

Linken
Linken naar de website van Esthetisch Centrum Jan van Goyen is toegestaan, mits de goede naam en faam van het centrum niet wordt aangetast en mits er geen instemming door en/of steun van Esthetisch Centrum Jan van Goyen wordt gesuggereerd wanneer dat niet het geval is.

Gebruik logo, afbeeldingen
Het gebruik van het logo, afbeeldingen en teksten van deze website is alleen toegestaan na toestemming van de afdeling Marketing & PR.