020 3055 800

Veel gestelde vragen over een borstvergroting

1. Zijn er pijnklachten na de ingreep?
Ja en nee, voor iedereen is pijnbeleving anders. Bij een borstvergroting waarbij de prothese achter de borstspier wordt geplaatst zullen er meer pijnklachten zijn dan bij plaatsing achter het klierweefsel. Zolang u nog in ons centrum bent krijgt u hier iets voor. Zonodig krijgt u een recept mee naar huis voor de eerste dagen. Zorgt u in ieder geval dat u Paracetamol in huis heeft.

2. Kan ik meteen weer sporten na de ingreep?
Nee, u mag niet meteen weer gaan sporten. Na ongeveer zes weken kunt u weer sporten.

3. Kan ik zelf bepalen hoe groot ik de borsten wil?
Tijdens het consult met de chirurg zal met u worden besproken in hoeverre er rekening kan worden gehouden met uw wensen. Er wordt gekeken naar de lichaamsbouw, de structuur van de huid en het aanwezige klierweefsel. Op die manier kan bepaald worden wat wel of niet mogelijk is.

4. Wat is het verschil tussen een ronde en een anatomisch gevormde prothese?
De arts zal adviseren welke prothese het meest geschikt is. Daarbij wordt gelet op de vorm van de borsten zoals ze zijn vóór de vergroting. De ronde prothese geeft wat meer ronding aan de bovenkant. De druppelvorm geeft zoals de naam al aangeeft, wat meer volume aan de onderkant.

5. Hoe lang heb ik plezier van mijn borstvergroting?
In principe is het resultaat blijvend, maar in de loop der jaren zullen de borsten onder invloed van een aantal factoren (bijvoorbeeld na zwangerschap/borstvoeding, het verouderingsproces van het lichaam of sterk afvallen) slapper worden en veranderen van vorm. Het is altijd verstandig in ieder geval een goed steunende bh te dragen.

6. Na hoeveel tijd moet de prothese vervangen worden?
De protheses die vroeger werden gebruikt hebben nogal wat problemen opgeleverd in de zin van siliconenlekkage en kapselschrompeling. De huidige protheses zijn zozeer verbeterd, dat siliconenlekkage (tegenwoordig hebben de protheses een cohesieve gelvulling) niet meer voorkomt en kapselschrompeling zeldzaam is. Regelmatige controle is niet meer nodig, evenmin als het vervangen van de protheses na 10 tot 15 jaar.

7. Wat is kapselvorming?
Het kapsel is het vlies dat na de operatie rond de prothese wordt gevormd. Er is lichaamsvreemd materiaal ingebracht en het systeem reageert daarop door het vormen van een kapsel. Soms is er wat verwarring over de termen kapselvorming en kapselschrompeling. Kapselvorming is dus een normaal verschijnsel, kapselschrompeling is een complicatie. Als er kapselschrompeling optreedt, moet er nogmaals geopereerd worden. De protheses worden dan verwijderd of vervangen. Vaak is dit maar aan één borst, maar het kan zich ook bij beide borsten voordoen. Een kapselschrompeling operatie is niet zonder meer gratis, wel wanneer dit zich binnen een termijn van zes maanden na de operatie voordoet.

8. Zijn siliconen wel veilig voor mijn gezondheid?
Ja, uit veel wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat siliconen veilig zijn. Siliconen zijn al tientallen jaren op de markt en het product wordt voor vele doeleinden gebruikt. Er is dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat siliconenmateriaal een verhoogd risico op (borst-) kanker zou veroorzaken. Wij gebruiken implantaten van zeer betrouwbare partijen die al vele jaren ervaring hebben en onder strenge controle staan. Vraag er naar tijdens uw consult!

9. Blijft het gevoel in de borsten hetzelfde als vóór de vergroting?
In de eerste periode na de ingreep kan het zijn dat de borsten en/of de tepels wat minder gevoelig zijn dan ervoor. Meestal duurt dit een paar weken tot enkele maanden. Het kan ook zijn dat de borsten juist gevoeliger zijn dan voor de operatie. Over het algemeen zal het normale gevoel geleidelijk aan terugkeren.

10. Kan men borstvoeding geven na een borstvergroting?
Ja, dat is geen probleem. Wel moet u er rekening mee houden dat de borsten na zwangerschap en borstvoeding wat minder mooi kunnen zijn door het oprekken van de huid en weefsel gedurende deze periode. Meestal nemen de borsten wel weer hun oude vorm aan, maar het kan ook zo zijn dat uiteindelijk toch een correctie nodig is.

11. Betaalt mijn zorgverzekeraar de ingreep?
Als u een medische indicatie heeft, wordt de ingreep vergoed. Als u geen medische indicatie heeft, wordt er niks vergoed. Zie onze prijslijst.