Judith Prick

Judith Prick werkt sinds drie jaar met veel plezier bij Derma2Care. Na de opleiding voor Huidtherapie heeft zij eerst drie jaar als Artsenbezoeker gewerkt bij Louis Widmer Nederland, waarbij zij met name huidtherapeuten en dermatologen heeft getraind en bezocht. Judith miste hierin het persoonlijk contact met de cliënt en heeft er toen uiteindelijk voor gekozen de Huidtherapie zelf in te gaan.

“Als huidtherapeut vind ik het ontzettend leuk samen met de cliënt een passend behandelplan op te stellen. Per behandeling kijken wat de huid nodig heeft en indien nodig het behandelplan bijstellen maakt mijn werk als huidtherapeut enorm afwisselend. Niet alleen huidtherapeuten kunnen veel voor de cliënt met o.a. acne betekenen, maar de cliënt  zelf kan ook een hoop thuis doen om de conditie van de huid te verbeteren. Dit maakt dat we samen naar een mooi eindresultaat werken.”

Opstarten spreekuren Esthetisch Centrum Amsterdam

De gezondheid van onze patiënten en medewerkers staat bij Esthetisch Centrum Jan van Goyen voorop. Daarom volgen we het advies van RIVM over COVID-19 en passen we onze werkwijze hierop aan.

Wij verzoeken u om uw afspraak te verzetten indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

  • Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
  • Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
  • Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Let op: als u een van bovenstaande klachten heeft kan de afspraak niet doorgaan. Wij verzoeken u vriendelijk om het pand niet te betreden. U dient zelf contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak.

Welke maatregelen zijn er genomen?

  • Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
  • Wanneer u koorts of klachten heeft zoals hoesten, kortademigheid of een verkoudheid, mag u het pand niet betreden.
  • We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
  • U komt in principe alleen, uw begeleider kan buiten de kliniek wachten. Indien u echt begeleiding binnen het pand nodig heeft, gaat de begeleider niet mee de spreekkamer in.
  • Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
  • Er geldt een “geen hand schudden beleid” in de kliniek
  • U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here.